• teostame uuendusraiet, hooldusraiet - harvesteriga ja raideid kvalifitseeritud käsimeestega
  • kraaviäärte ja põllumaade puhastamine giljotiiniga
  • kokkuveo teenus
  • teostame metsaistutust, noorendike hooldust
  • ostame kasvava metsa raieõigust
  • ostame metsakinnistuid
  • ostame virnastatud raiejäätmeid
  • abistame metsamajandamiskavade tegemisel
  • konsultatsioon