• teostame uuendusraiet,hooldusraiet- Harvesteriga John Deere 1170E ja  raideid kvalifitseeritud käsimeestega
  • kraaviäärte ja põllumaade puhastamine giljotiiniga- Volvo EC140
  • kokkuveo teenus-Valtra n123 Kronos 140 ja Mtz 820
  • teostame metsaistutust, noorendike hooldust
  • ostame kasvava metsa raieõigust
  • ostame metsakinnistuid
  • ostame virnastatud raiejäätmeid
  • abistame metsamajandamiskavade tegemisel
  • konsultatsioon